Prednosti grejanja na pelet

 

  Pelet je vrlo komforan eneregent koji ima brojne prednosti:

– Ekonomski isplativo gorivo
– Iskorišćenost do 98%
– Odustvo štetnih gasova pri sagorevanju,
– Energetska vrednost peleta je oko 18 000 MJ/t
– Visoka energetska vrednost peleta je I proizvod male vlažnosti od 6% do 8%
– Zato pelet ima sve veću upotrebu u domaćinstvima.

  Pelet u procesu sagorevanja proizvodi mali procenat štetnih gasova koji izazivaju efekat sataklene bašte, kao što su ugljen-dikosid, sumpor, živa i dr. Analizama je utvrđeno da prilikom izgaranja peleta stvara se ista količina ugljen-dioksida koja je potrebna za rast drveta. Ako svedemo to na praktični nivo 2 kg drvenog peleta jednak je energetskom ekvivalentu od 1 l lož ulja, pri čemu 1 kg peleta daje 5 kilovat sati (kWh) toplotne enrgije.

   Ekonomska prednost bukovog peleta, je u tome što ga možete koristiti kao tečno gorivo, odnosno iz spremnika izlazi određena količina peleta, te nije potrebno konstantno loženje, kao što je to slučaj sa ugljem i drvima, gde se loženje vrši na svakih par sati.

 ISKUSTVA Ako bi upoređivali vrste goriva jedna tona bukovog peleta ekvivalentna je sa 500 litara lož ulja, 450 kilograma propan-butana, 600 m kubnih prirodnog gasa, 5 000 kWh električne enrgije.

   Energetska vrednost peleta je velika, oko 18 000 MJ/t, dok je iskorišćenost energije oko 98%, a kod uglja i drveta iskorišćenost energije se kreće do 75%.

   Za grejanje bukovim peletom nije neophodno imati klasičan odžak, jer nije potreban “cug”, dim može da ide kroz običnu cev. Pelet se pakuje u džakove što olakšava transport.

Pelet cena

   Velika ekonmoska isplativost peleta ogleda se u činjenici da je cena peleta dva do šest puta niža u odnosu na osale vrste goriva.

   U preduzeću Metalelektro Beograd vršimo prodaju bukovog i hrastovog peleta. Pelet možete kupiti u vrećama od 15 kg.
Cena džaka peleta Spacva od 15 kg iznosi   RSD;
Cena 1 t peleta Spacva iznosi   RSD;
Dok cena palete peleta Spacva (1.050 kg) iznosi   RSD.
SPACVA                      (Spacva)  100% Hrast-Ima na stanju
CROWN FOREST      (Ivanjica)  100% Bukva- Ima na stanju
BIO ENERGY POINT (Boljevac) 100% Bukva-Ima na stanju

Šta je pelet ?

   Pelet je visokokalorično biogorivo proizvedeno presovanjem strugotine i piljevina uz pomoć specijalizovanih presa.

  Od čega se pravi pelet, od koje vrste drveta se pravi pelet? Bukov pelet se dobija tehnološkim procesima mlevenja, sušenja i presovanja drveta. Kao sirovina za proizvodnju peleta koristi se drvo iz šumskog otpada, ogrevno drvo, piljevina dobijena preradom drveta. Sagorevanjem peleta, ostaje od 0,5 do 1% pepela, kao nus proizvod. Za proizvodnju peleta najbolji su ostaci bukovog drveta.

Da li je Važan kvalitet peleta? Da, bitan je kvalitet peleta jer doprinosi boljem sagorevanju i  boljem radu kotla. Ne kvalitetan pelet doprinosi da prilikom sagorevanja ostaje i dosta nečistoća.

PELET SPACVA

  Spačva pelet se kao i briket, proizvodi od ostatka drvne sirovine te se ističe visokom kaloričnom vrijednosti.

  Osnovna prednost energetskih peleta je to što se proces loženja može do kraja automatizirati.

Ovo ih čini vrlo pogodnom alternativom konvencionalnim izvorima energije kao što su plin ili lož ulje.

  Peći na pelete ili drugačije rečeno kotao na pelet je estetski oblikovan i vrlo lako ih je uklopiv u svaki prostor.

Karakteristike peleta:

pelet

  • Sadržaj pepela kod peleta je 0,9%
  • Sadržaj vlage peleta je 4,23%
  • Sumpor: 0,02%
  • Dušik: 0,11%
  • Kalorična vrijednost peleta je  4,9 kWh/kg

Pored peleta spačve, briketa od bukve i hrasta u našoj ponudi po najpovoljnijim cenama možete naći:pelet