Bukov i hrastov briket

  Glavne kerakteristike briketa su:

– Energent koji po svojoj energetskoj vrednosti daje više toplote od uglja
– Pri sagorevanju karakteriše ga odsustvo štetnih gasova
– Male je zapremine, a veće kalorijske vrednosti od drveta
– Ne zahteva puno prostora za skladištenje, kao ni pripremu za upotrebu
– Briketi su tvrdi poput drveta, nakon sagorevanja ostaje mala količina pepela
– Sagorevanjem briketa mnogo brže se postiže željena temperatura u odnosu na druga goriva

   Česta dilema je da li izabrati drvo ili brikete za ogrev, naš savet je da izaberete brikete.

Grejanje na briket iskustva :

  • Ogrevno drvo u svom sirovom stanju sadrži i do 50% vlage, što je pet puta više od briketa. Upravo je vlaga uzrok male količine enrgije koje drvo daje sagorevanjem, u prilog tome govori činjenica da je energetska topoltna moć briketa oko 2 puta veća od drveta.
  • Briket je mnogo praktičniji za upotrebu, odnosno nema sečenja, pakovanja, skladištenja, već je odmah spreman za loženje.
  • Iako su brojke te koje nas često opterećuju, u ovom slučaju itekako nam čuvaju novčanik. Ako uzmemo u obzir da jedna tona briketa ekvivalentna je 4 t drveta, 500-600 l lož ulja, 500-600 m3 gasa, 1 t kvalitetnog uglja, onda je pored kvalitetnog grejanja reč i o velikoj uštedi.

Cena briketa

U ponudi preduzeća Metalelektro Beograd možete naći bukov i hrastov briket prve klase. Briket možete poručiti u pakovanjima od 10, 20 i 25 kg.

Cena bukovog briketa u pakovanju od 10 kg iznosi  RSD, dok tona iznosi  RSD

Cena briketa osmougaonog sa rupom u pakovanju od 10 kg iznosi   RSD, dok tona ovog briketa iznosi  RSD

   Za sve dodatne informacije pozovite nas na naš kontakt telefon , RADIMO I NEDELJOM DO 15h

-Bukva Vladiva dzak 25/1 – ima na stanju

-Osmougaoni sa rupom 10/1- ima na stanju

-Briket cigla RUF 10/1-ima na stanju

-Briket Vladiva  f90 10/1 -ima na stanju

-Briket Beocib 10/1-ima na stanju

U ponudi pored briketa hrasta i bukve po najpovoljnijim cenama možete naći: